04. Om

Frågor och svar

Här nedan hittar du de vanligaste frågorna om Run for your life.
Är du lokal samordnare? Här hittar du frågor och svar för dig.


När passerar stafetten min stad?

Här finns en preliminär lista med städer stafetten passerar och preliminära tider och datum.

Hur fungerar själva stafetten?
Varje person som bidrar med sin berättelse kommer springa runt 4,2 km. Efter detta kommer personen lämna över stafettpinnen till en ny löpare med en ny klimatberättelse. Totalt kommer ca 1000 personer springa och stafettpinnen kommer passera 1000 händer. Helst springer varje löpare nära en plats där personen bor, jobbar eller har en personlig koppling till.

Pågår stafetten även under natten?
Vi kommer att ta stenen till Paris, men samtidigt måste vi se till säkerheten för våra arrangörer och deltagare. Förstärkningen av gränskontroller, det rådande säkerhetsläget och dåliga vägförhållanden har försämrat framkomligheten genom de europeiska länderna. Ur arbetsmiljö- och trafiksäkerhetssynpunkt har vi därför valt att förstärka arbetsgrupperna ute på vägarna samt beslutat att göra uppehåll i genomförandet nattetid.

För att detta inte ska påverka de lokala arrangemangen för klimaträttvisa som anordnas i samband med stafettens passage, kommer stafettstenen under någon timme på morgonen transporteras i en följebil.

Hur startade projektet?
Idén om att organisera en politisk och konstnärlig stafett med utgångspunkt i klimatförändringarna kom från Haroon Natan, en klimatflykting från Afghanistan som varje dag kämpar för demokrati och mänskliga rättigheter.
Tillsammans med scenkonstkollektivet Troja scenkonst presenterade Haroon en pilotversion av projektet i Göteborg. Projektet fick stöd från Kultur i Väst och ingick som en del av utställningen Motbilder av The Institute for Contemporary Ideas and Art. Riksteatern uppmärksammade projektet och tog det vidare för att möjliggöra genomförandet i full skala.

Behöver ni fortfarande löpare?
Ja! Anmäl dig gärna och hjälp oss att sprida ordet till fler. Anmälningsformuläret hittar du här

Vilka politiska ambitioner har projektet?
Run for your life är enbart ett konstnärligt projekt, alla som deltar och samarbetar med oss behöver dock samstämma om några grundläggande principer. Läs värdegrunden här

Vad krävs för att delta i stafetten?
För att delta som löpare i själva stafetten behöver du bidra med din personliga ingång till klimatfrågan. Du behöver besvara frågan: varför springer du för ditt liv? Detta gör du genom att skriva ner din personliga berättelse/dina tankar i anmälningsformuläret. Anmälningsformuläret hittar du här

Springer en ensam eller tillsammans med andra?
En person åt gången kan hålla själva stafettpinnen, men det får jättegärna vara en grupp som springer med! Vi uppmuntrar så många som möjligt att springa med.

Hur kan jag engagera mig i Run for your life?

  • Delta som löpare och berätta din personliga ingång i klimatförändringarna
  • Arrangera ett event i anslutning till stafetten
  • Vara berättelsedetektiver, hjälp oss hitta starka berättelser om klimatet lokalt och regionalt
  • Bidra med redaktionellt arbete med klimatberättelser och kontakt med berättare.
  • Vara ambassadör genom ordspridning/kommunikation/marknadsföring word-to-mouth, sociala medier
  • Vara volontärer lokalt under eventet
  • Vara chaufförer som kan köra följebilen
  • Chaufförer med bil som kan transportera löpare till överlämningsplatser
  • Extralöpare som följer med i följebilen, vid eventuella bortfall i schemat

Vad händer när jag anmält mig som löpare?
Du får en bekräftelse på att vi tagit emot din anmälan. Allas historia och perspektiv är intressanta, men vi har bara en begränsad mängd sträckor. Vi kommer därför att prioritera så att det totala spektrumet av röster får en så stor bredd som möjligt. Urvalsprocessen kommer att göras under oktober.

Du kommer att få besked om din text gått vidare till loppet senast den 15 oktober.
Även om din berättelse inte blir en av de utvalda tusen, så uppmanar vi dig att hänga på och springa en sträcka bredvid loppet.

Vad händer när jag anmält ett lokalt event?
När du skickat in din anmälan kommer vi från Run for your life kontakta dig. Om du önskar få kontakt med andra lokalt engagerade kommer vi sätta sig i kontakt med dessa så att ni kan synka det lokala programmet.

När ditt event har godkänts publiceras det i Run for your lifes officiella program, som vi successivt släpper under hösten.

Hur går tidshållningen till under stafetten?
Varje person kommer få en exakt tidpunkt och plats att infinna sig. Sedan kommer följeteamet att stötta och reglera hastigheten.

Hur fungerar logistiken under själva stafetten?
Vi utgår från att varje löpare själv ansvarar för att ta sig till och från platserna. Det kommer finnas utrymme för löpare att åka med i följebilen för transport vid behov. Det är dock ett stort plus om det finns lokala volontärer som kan hjälpa till med logistiken, framförallt att skjutsa vid behov.