Filmvisning: This changes everything

Naturskyddsföreningen, Studiefrämjandet, Vätterhem, Rekohörnan, Vänsterpartiet och Miljöpartiet
Starttid:

15 December,

Var:

Biograf Ugglan, Jönköping, SE

Beskrivning: