Byggnadsvård i gränslandet mellan tradition och ekologi

Sörmlands museum
Starttid:

15 November,

Var:

Kungstornet, Nyköpingshus , Nyköping, SE

Beskrivning:

Föredrag med Kjell Taawo byggnadsantikvarie