Viktoria Berglund

#Runcop21
Start time:

17 November, 19:38

Distance:

1,4 km, Linköping, Valla, SE

I run for the future, for the animals, for LIFE!

Jag heter Viktoria Berglund och arbetar som museipedagog. Klimatfrågan är en av de viktigaste frågorna för mig. Klimatförändringarna som pågår i precis detta nu påverkar alla och allt levande. Jag vill kunna se framåt, jag vill kunna se ljust på framtiden och jag vill inte behöva känna mig rädd för var gång som extremväder nämns i media. Får jag barn vill jag att de ska leva med samma trygga känsla. Att det inte finns återvinningsstationer i varje hyreshus eller åtminstone kvarter anser jag högst anmärkningsvärt. Varje vecka får jag gå över 3 km med min återvinning för närmsta station, då jag även aktivt valt att inte ha bil för miljöns bästa. Jag gör det trots allt, jag går med min återvinning då jag både bryr mig och är rädd för de klimatförändringar som sker. Samtidigt förstår jag att mina grannar inte gör det som kanske inte har samma uppfattning och inställning för frågan. Att en så enkel sak som att sätta upp fler återvinningsstationer som underlättar sortering för fler gör mig både frågande och rädd för om vi verkligen står in för en avgörande positiv förändring?! För mig är de största offren djuren som är helt oskyldiga till klimatförändringarna. Klimatet som förändras påverkar ju också den miljön som alla djur bor i. Även om många hittills har kunnat anpassa sig så kommer det blir svårt för många av dem framöver. Så vi människor som ställt klimatet på sin ända måste nu gemensamt gå ihop för att efter bästa förmåga göra om och göra rätt!