Veronika Johansson

#runcop21
Start time:

18 November, 10:34

Distance:

10.6 km, Jönköping, SE

I run for the future!

Jag heter Veronika Johansson. Jag är 36 år gammal. Jag är mamma till två barn och jobbar som Hållbarhetspecialist på Riksbyggen i Jönköping. Just nu är jag orolig för att våra ekosystem inte längre ska kunna ge oss den välfärd som vi idag tar för givet. Jag önskar att fler inser att det är vi människor som är beroende av naturen för vår överlevnad och inte tvärtom! Jag har alltid varit intresserad av våran miljö och jag har alltid tyckt att miljö- och klimatfrågor är viktiga och intressanta. Men jag tycker också att det har varit svårt att se just min roll i det hela. Vad kan jag göra för att göra skillnad och vart ska man ens börja - och spelar det förresten någon roll vad jag gör hemma på min gata i min lilla stad. Jag har det ju dessutom ganska bra, jag andas ren luft och kan dricka rent vatten så behöver jag verkligen förändra något i hur jag lever idag? Genom mitt jobb som hållbarhetspecialist på Riksbyggen så har jag fått möjligheten att lära mig mer om vad vi behöver göra för att nå ett hållbart samhälle. Jag har också insett att det går att bryta ner dom stora frågorna till att bli mer konkreta och att det faktiskt kan handla om vad man gör på en specifik plats eller på ett specifikt företag eller vad jag som enskild person kan göra. När jag kom i kontakt med begreppet ekosystemtjänster så blev det plötsligt tydligare för mig hur allt hänger ihop. Jag kunde se hur vi människor faktiskt är beroende av naturen och det blev också tydligare för mig vad vi måste göra för att säkra våran framtid. Vi måste inse värdet av våra ekosystem och bli mycket bättre på att ta hand om dom. Naturen och dess ekosystem är fantastiska. Dom förser oss med en massa tjänster som vi människor tar för givet. Till exempel så binder naturen våra koldioxidutsläpp, naturen renar vårt vatten och ser till så att det sker pollinering och fröspridning. Allt det här gör naturen helt gratis utan att vi behöver tänka på det. Men genom våran framfart så har vi människor försämrat ekosystemens möjlighet att göra alla dom här sakerna för oss och det finns en risk att vi inte längre kommer att kunna nyttja alla tjänster som vi idag tar för givna. Jag är orolig för vad som kommer att hända då?! Vi måste se till att ta hand om våran natur så att den kan ta hand om oss även i framtiden. Att börja tänka på allt som naturen faktiskt gör för oss människor tycker jag tillför en helt ny dimension till klimatfrågan. Det handlar inte längre om vad vi måste göra för narurens skull utan det handlar om vad vi måste göra för vår egen skull och för vår fortsatta välfärd. När jag promenerar i skogen så är det inte längre bara en skog som jag promenerar i. Genom att ta in allt som skogen gör för oss människor så blir skogspromenaden en helt ny upplevele. Skogen ser till så att jag kan andas ren luft, den gör så att jag kan koppla av och må bra. Skogen ger mig skugga och vindskydd och skogen är även hem för många växter och djur och fåglar som alla har sin speciella roll. Skogen ger oss också virke som vi kan använda om vi bara ser till att vi gör det på skogens villkor. Jag kan även plocka svamp och bär under min skogspromenad om jag har tur. När jag tittar på en blomma som jag hittar under min promenad, så är det inte heller längre bara en färg och en form utan blomman, förutom att den är vacker att titta på, har också en viktig roll genom att den bland annat bidrar till pollinering. När jag ser alla värden som skogen och blomman ger mig så inser jag också att jag inte vill vara utan dom. Jag skulle lika gärna kunna ta min promenad på en asfalterad gata i en miljö utan grönska och utan fåglar som kvittrar. Men det skulle inte alls ge mig samma upplevelse och frågan är om jag skulle orka promenera överhuvudtaget om jag inte har något som ger mig ren luft och andra livsnödvändiga funktioner som jag behöver. Jag tror att vi kan hitta ett sätt att leva på i framtiden om vi bara är medvetna om vad naturen ger oss och hur värdefull den är för oss människor. Det innebär i så fall att vi måste se till så att vi värnar om dom här värdena när vi fattar olika typer av beslut. Det innebär också att vi måste sluta se till de kortsiktiga behoven och börja tänka mer långsiktigt och hållbart.