Ulf Nilsson

#Runcop21
Start time:

17 November, 09:54

Distance:

4,6 km , Norrköping, SE

I run for the future

Jag heter Ulf Nilsson, bor i Norrköping, fyller snart 70, är pensionär och fritidspolitiker. Jag springer för att vi måste anstränga oss för att lösa klimatfrågan på ett anständigt sätt. Klimathotet är tidernas största utmaning. Den enorma förbränningen av fossila bränslen ökar koldioxidhalten i atmosfären. Vår planets medeltemperatur ökar genom detta. Vi behöver alla anstränga oss för att bidra till klimatfrågans lösning. Att vänta och se är inte smart. Vi måste avveckla förbränningen av de fossila bränslena. I Sverige är detta i det närmaste klart när det gäller uppvärmningen av lokaler. Däremot förbränner transportsektorn fortfarande stora mängder fossila bränslen. Det finns fungerande alternativ på den svenska marknaden. Jag köpte min första biogasbil för tio år sedan och det har fungerat tillfredsställande. Vid motorfordonsköp, undersök om el eller biogas är ett alternativ för dig. De alternativen finns även på begagnatmarknaden. Undersök om du kan köra den bil du har med mindre mängd fossilbränsle, t.ex. med ökad etanolinblandning respektive talloljediesel. Sök alternativa färdsätt än med egna bilen. För korta avstånd är cykel ett utmärkt fordon. Tågen drivs till stor del med el och alltmer av busstrafiken går på biogas. Sök även alternativ till flygresor. Minskad energianvändning gör det lättare att avveckla fossila bränslena. Byggnader kan konstrueras väldigt energisnåla med superisolering och helt kontrollerad ventilation. Då behövs inget eller endast ett enkelt uppvärmningssystem. Världsmarknaden har gett lägre köttpriser i Sverige. Kött har hög status och med låga priser äter svenskarna mer kött än någonsin. Varken positivt för folkhälsan eller miljön. Kreatursuppfödning släpper ut stora mängder klimatgaser. Köttproduktion kräver mycket större odlingsarealer än vegetabilieproduktion. Tänk igenom dina kostvanor. Hur skulle du kunna byta ut delar av din köttkonsumtion mot vegetabilier? Bli klimatsmart. Alla ansträngningar behövs för att lösa klimatfrågan bra.