Torbjörn Jonsson

#125.6
Start time:

13 November, 12:02

Distance:

8.2 km, Kramfors, SE

I run for the forest

Sverige är skogens land. Milvis med böljande grön skog, med löv i söder och barr i norr. Skogen ger oss lugn och en känsla av att tillhöra, av tidlöshet, av lugn. Skog är resurs för virke, är rekreation och kanske framför allt; är helt livsviktig för vår fortsatta överlevnad. Skogens träd ger oss livsnödvändig koloxid och i en nästan magik perfektion uträknad av naturen tar den upp en del av den koldioxid som vi släpper ut. Ett varmare klimat förhöjer risken för skogsbränder, det har vi redan sett prov på under långa, rekordvarma somrar. Vid skogsbränder frigörs all den koldioxid som skogen tagit upp, och nästan cyniskt blir detta en negativ spiral; mer koldioxid i atmosfären leder till ett varmare klimat som leder till fler skogsbränder som leder till mer koldioxid i atmosfären. Var tar det slut? När den sista skogen brunnit ner och jordens lungor därmed förvunnit? En värld utan skog är inte en plats som är bebolig för människor, eller för något djur. Vill vi leva måste vi skydda och rädda våra gröna lungor. Därför springer jag för skogen.