Tony Björk

#Runcop21
Start time:

19 November, 23:45

Distance:

4,3 km, Halmstad, SE

I run for my children

Jag heter Tony och är 52 år. Jag bor i Vinnö, är gift och har tre vuxna barn och jag arbetar som arkeolog. Jag har tre barn och jag springer för dem. Jag vill visa att vi alla kan göra något för att minimera den klimatkatastrof som väntar. De politiska och ekonomiska ledarna i världen har hittills varit oförmögna att göra något radikalt, fast det är radikala förändringar som måste till. Kraven och förändringarna måste komma underifrån – från alla medborgare. Börja cykla till jobbet, använd elbil, minska din konsumtion, odla en egen täppa, producera egen sol- eller vindenergi, engagera dig lokalt, ställ krav på politiker och företag. Det är upp till oss som lever nu att förändra samhället – ja, att förändra världen. Alla kan bidra på något sätt. Mycket eller litet är mindre viktigt. Det viktiga är att alla bidrar, för nu spelar allt roll.