Tillsammansodlarna på Brunnshög

#runcop21
Start time:

20 November, 14:10

Distance:

2,2 km, Lund, SE

We run for life

De senaste åren har flera av oss som springer här blivit "tillsammansodlare" av olika skäl. Ett är att livsmedelsproduktionen och livsmedelskonsumtionen idag är ohållbar. I alla led, från jord till bord, har vi i det moderna samhället gjort oss helt beroende av fossil energi. Hur maten produceras är en aspekt, vad vi äter är en annan. Jordbruksmaskiner och lastbilar drivs av diesel. Tillverkningen av konstgödsel och bekämpningsmedel leder också till utsläpp av koldioxid från fossila källor. Enligt Jordbruksverket står konsumtionen av animaliska produkter - som kött, mjölk och ost - för en femtedel av de globala växthusgasutsläppen. Vi hoppas inspirera fler att odla mer av sin egen mat. Det är gott, roligt och ... livet! Som kontaktperson för denna stafettsträcka står jag, Sara. För tjugo år sedan, 1995, då mitt klimatmedvetande väcktes, trodde jag att experternas larm skulle få politikerna att agera. Jag levde vidare "som alla andra" i väntan på att lagar och regler skulle träda i kraft som skulle göra det lätt för oss att göra rätt val i vardagen. År 2007 var jag på väg att springa in i väggen. Jag insåg snart att stressymptomen inte bara kom från höga ambitioner, nytt jobb och pusslandet som småbarnsförälder. ”Klimatångest” var ett begrepp som dök upp. Någonstans fanns en stress och frustration som delvis satt i axlarna, gav mig huvudvärk, stel nacke och stängde av blodtillförseln från axlar ut till händerna. När jag tvingades operera en handled sa jag upp mig. Jag ville inte riskera att bli mer sjuk. Jag ville ha mer tid för sådant som känns viktigt på riktigt. Att odla är en av sakerna jag vill ha tid för. Genom att odla mår jag bra. Jag får fysisk träning, frisk luft och kan frossa i en mångfald av grönsaker. Genom att odla ökar medvetenheten om hur sol, regn och årstidernas skiftningar påverkar vår matproduktion. Som odlare djupnar också förståelsen för hur kretslopp fungerar, hur avfall kan bli värdefull resurs. Att inget avfall borde finnas som inte kan bli en värdefull resurs! Genom att odla tillsammans med andra har jag de senaste tre åren träffat personer från många olika kulturer. Dessa möten ger mig mycket av det som jag som yngre sökte genom att resa långt. Och nu springer vi här. Med nyfunna vänner. För livet. Tillsammans. Spring gärna med!