Thorbjörn Enberg

#Runcop21
Start time:

11 November, 00:33

Distance:

3.9 km, Harads Shell (busshållplats), Boden, SE

Jag springer för ett bättre klimat för mig och mina efterkommande

Hej, jag heter Thorbjörn Enberg och är 72 år när jag springer för livet. Jag bor i Harads i Norrbotten i en lugn del av världen utan naturkatastrofer eller andra större livsstörningar. Som ivrig tvtittare och tidningsläsare kan jag inte undvika att ta del av livsberättelser som inte har det så bra som jag. Nyligen läste jag om vilka olika källor som påverkar klimatet. Då tänkte jag att jag borde inte bara springa för ett bättre liv för oss på jorden utan också agera för bättre betingelser. Det är ju naturligtvis lätt att skylla på andra större påverkare på klimatet. Jag såg att inom el och boende, inom transporter, inom livsmedel, mm kan jag göra bättre klimatval. Jag har välisolerat hus med fjärrvärme och golvvärme, snåla lampor, och nya vitvaror.. Jag vill ändå mer köpa lokalproducerade livsmedel. Jag måste ändå mera tänka mig för vilka transportmedel jag använder tro

I run for a better climate for me and my descendants

Hi. I’m Thorbjörn Enberg: I’m 72 years old as I run for life. I live in Harads, Norrbotten: a quiet part of the world without any natural disasters or other major disruptions. As an avid TV viewer and newspaper reader I can’t avoid sharing in the life stories of those whose situation isn’t as good as mine. Recently I read about the various factors that influence the climate. After that I thought that I shouldn’t just be running for a better life for us on earth, but also be acting to improve those conditions. Of course, it’s easy for us to blame the other major impacters on the climate. I have noted that with regard to electricity, housing, transportation, food, etc. I can do better for the climate. I have a well-insulated house with locally sourced and underfloor heating, energy-saving lightbulbs and new electrical appliances .. But I still want to buy more locally-produced food. And I still need think more about which transport means I use.