Thomas Lundberg

#62.907093, 17.825456
Start time:

13 November, 18:20

Distance:

5 km, Frånö Folketshus - Lunde, SE

I run because every effort is needed to stop the climatecrises

Jag springer för att alla sätt att uppmärksamma vårt gemensamma behov av att minimera den pågående klimatkatastrofen är nödvändiga. Jag springer gärna. Försöker göra det några gånger i veckan. Om min löpning kan bidra till att den pågående klimatkatastrofen uppmärksammas mer och om det också kan på något sätt bidra till bättre klimatavtal i Paris så blir nyttan med löpningen inte bara min. En kedja av människor är symbolisk, tillsammans når vi fram, och budskapet transporteras utan fossil energi från Arktis till Paris. Det är en vacker handling! Hoppingivande