Thomas Hjalmarsson

#Runcop21
Start time:

18 November, 16:20

Distance:

4 km, Ulricehamn, SE

I run for my grandchildren

Jag heter Thomas Hjalmarsson, är 64 år och bor i Ulricehamn. Jag har lyckan att två barnbarn och jag önskar verkligen att de och kommande generationer lyckas vända trenden vi kan se, att klimatet förändras genom människans påverkan på den globala miljön. Vi kan hoppas på att världens ledare inser det ansvar de har och att de alla måste vara beredda på att göra förändringar och också uppoffringar för att bryta den utveckling vi ser, när det gäller den globala uppvärmningen. Men, varje enskild människa har också ett ansvar för framtiden. Genom att göra aktiva val då det gäller livsstil, resande, konsumtion, m m kan vi påverka vilket avtryck vår existens får på jordens klimat. Vi måste komma bort från slit- och slängbeteendet i vår vardag och satsa på en sund konsumtion av varor. Vi skall reparera och hålla saker vid liv längre i stället för att hela tiden kasta och köpa nytt. Vi måste undvika onödigt resande generellt och om vi måste resa, skall detta i så stor utsträckning som möjligt ske kollektivt och klimatsmart. Det är oftast mer klimatsmart att konsumera kulturupplevelser i stället för prylar. Maten vi äter skall vara närproducerad och vi skall undvika livsmedel som har färdats över halva jordklotet. Det gäller att börja arbeta i samklang med naturen i stället för mot naturen, som vi ofta gör. Vi måste hushålla med energi samt minska och på sikt helt komma ifrån fossila bränslen, som ju direkt påverkar klimatet. Ju äldre jag blir, desto mer fascineras jag av naturen, både i det lilla och i det stora. Vi har här uppe i Norden ett fantastiskt klimat vi med våra olika årstider, alltifrån gnistrande kalla vinterdagar till härligt varma sommardagar med svalkande bad. Jag önskar att detta inte förändras för kommande generationer. Globalt måste vi se till att isarna inte smälter och orsakar höjning av havsytan, vilket skulle driva ett stort antal människor på flykt från sina bosättningar. Det är ännu inte för sent att vända klimattrenden rätt, men detta måste ske omgående. Min förhoppning är att världens ledare, som samlas till klimatmötet i Paris inser att vi måste agera, och det nu. För mina och barnbarns kommande generationers skull....