Team Bio Rio

#
Start time:

16 November, 14:25

Distance:

1,3 km, Hornsgatan 153, Stockholm, SE

We run for climate justice

Vi är Bio Rio och springer till Paris. Vi springer för att vi måste, för att vi inte kan stå still. Vi tror på att ingen kan göra allt, men att alla kan göra något. Gemensamma handlingar för klimatet och medmänsklighet är vägen framåt. På Rio jobbar vi dagligen med frågor för miljö, demokrati och rättvisa. Vi försöker dra vårt strå till stacken med att ha ett kritiskt öga på vår egen verksamhet för att bidra och bli bättre. Vara modiga. Kanske ibland gå först. Till exempel så blev Rio den första KRAV-märkta biografen i Stockholm. Vi serverar bara vegetariskt i vår restaurang, ett medvetet val för att bjuda in fler än vegetarianer att upptäcka hur varierat och god en meny kan vara, utan kött. Kött är inte framtiden, de kommer fler och fler rapporter som påvisar köttets negativa konsekvenser både på vår hälsa och klimatet. Vi tror att kultur, film och samtal med miljön och klimatet i fokus är en bra metod för att medvetandegöra, synliggöra och uppmuntra till förändring. Alla kan faktiskt göra något för miljön. På sin arbetsplats. Hemma. I det virtuella, det kulturella. Alla steg framåt blir stora kliv om vi hjälps åt. Därför springer vi till Paris.