Tarje Bargheer

#Runcop21
Start time:

23 November, 11:49

Distance:

10.3 km, Hamburg, DE

I run for the future of my newborn son

Jeg hedder Tarje Bargheer, er dansker og matematisk forsker ved Hamborgs Universitet. Min søn Roar blev født her i Hamborg, og jeg vil gøre alt for at give ham en sikker fremtid. Jeg har før boet nogle år i Australien, og oplevet hvordan ekstrem tørke påvirker livet. Afgrøder kan ikke længere dyrkes, og jeg husker følelsen af brændende lunger i den tørre varme der gjorde det umuligt at være udenfor. Udviklingslandene bliver ramt hårdere, og de har ikke aircondition som vi har. Hvis min søn skal vokse op i en verden hvor den nuværende uro ikke bliver til totalt kaos bliver vi nødt til at kæmpe for politisk vilje til at begrænse klimaforandringerne.

I run for the future of my newborn son

My name is Tarje Bargheer, I am a dane and mathematical scientist at the University of Hamburg. My son, Roar, was born here in Hamburg, and I will do everything I can to give him a secure future. I have previously lived some years in Australia, and experienced how extreme draugt affects life. Crops can no longer be grown and I remember the feeling of burning lungs in the dry heat, making it impossible to stay outside. The developing countries will be hit the hardest, and they don't have aircondition like we do. If my son is to grow up in a worl where the present turmoil don't turn into complete chaos, we have to fight for political will too limit climate change.