Stig Broqvist

#Runcop21
Start time:

20 November, 09:41

Distance:

4,2 km, Helsingborg, SE

I run for climate justice

Jag har engagerat mig i klimatfrågan i många år. Allvaret blir allt tydligare. Enligt forskare smälter Grönlandsisen i en förfärande hastighet. Den kan smälta helt innan århundradets slut och då stiger havsytan 7 m. Långt innan dess kan enorma mängder förstörda åkrar leda till klimatflyktingar i ett antal, som får dagens flyktingströmmar att framstå som en stilla rännil. Att fråga vilken åtgärd som är viktigast är lika intelligent som att fråga vilket som är viktigast för brödbakning: vatten eller mjöl eller jäst. Det behövs en väl avvägd kombination av massor av åtgärder. T.ex.: Ställ om hela jordbruket till ekologiskt på kanske 10 år och ordna så det blir ekonomiskt rimligt för både bönder och konsumenter. Om höjt bensinpris ska förmå de rika att minska sitt bilåkande krävs höjningar på flera 100 %. Man måste ordna så glesbygden klarar sig och priset påverkar lika oberoende av inkomst. Det kan man med inkomstberoende och behovsberoende rabattkort för bensin. Jag har skrivit en hel bok om vilka åtgärder som krävs. Hoppas något förlag vill ge ut den. En rättvis klimatomställning skulle leda till ett bättre, jämlikt, miljövänligt samhälle. Om ett fullt utvecklat industriland ställer om, kan vi bli ett föredöme, så utvecklingsländer kan hoppa över massbilism och andra industrialismens barnsjukdomar. Vi måste våga utmana mäktiga ekonomiska intressen och skapa ett samhälle, där människovärde är viktigare än ekonomisk lönsamhet.