Olle Bäckström

#142
Start time:

14 November, 22:40

Distance:

5,9 km, Härnösand, SE

Jag springer för att politikerna ska våga fatta de beslut som krävs för klimatet

Jag heter Olle Bäckström, bor i Härnösand och tycker om att sitta framför brasan och resa i tid, rum och tankar med en bok i handen Jag önskar att politikerna ska våga fatta beslut, som vänder på utvecklingen. Det finns lösningar, men det saknas tillräckligt mod att implementera dem. Allvaret har vuxit fram i takt med de miljörapporter som bl.a. IPCC med allt större säkerhet har lagt fram, samtidigt som lösningar har presenterats. Tyvärr har politikerna varit rädda att förlora röster om de fattar de beslut som krävs. Om vi är många som visar att vi stödjer dem, kanske de vågar ta större kliv mot ett ekologiskt hållbart samhälle. Det kan handla om att göra det lättare och billigare för oss alla att fatta miljövänligare beslut, vilken är svårt även för den insatte. Tyvärr är det oftast tvärtom. Det kan också handla om att ställa högre krav på ekologiskt byggande och energisnåla lösningar, som ju redan finns, men som än så länge utgör undantag. Vissa företag har efterlyst högre krav från politiker, och låt oss hoppas att de infriar detta. Kostnaderna för att vänta blir allt högre ju längre vi väntar på att göra det som krävs, och jag är oroad över att om vi inte gör tillräckligt nu, kommer ett allt högre antal miljöflyktingar knacka på våra dörrar, p.g.a. miljökriser, och de konflikter som försämrad miljö leder till. Vi kommer alla att drabbas om miljön försämras, först och främst de fattiga länderna som orsakat minst, och vi ser redan spår av vad vi ställt till med i form av smältande isar, och en snabbare takt av artfattigdom. Det är inte främst miljön som behöver skyddas, den klarar sig alltid på bra, eller på för oss dåliga sätt, utan det är vi själva, som ska leva i och av den, som behöver skyddas. Det vilar ett stort ansvar på i-länderna som genom historiens gång orsakat mest skada. Låt oss hoppas att vi tillsammans med utvecklingsländerna kan hjälpas åt att undvika, att de gör om samma misstag som oss, och att de får möjlighet att öka levnadsstandarden med de nya möjligheterna som står till buds. Det går inte, att som nu, acceptera att vissa länder ska tillåtas att sätta många gånger större ekologiska fotavtryck än andra, då vi vet att under nuvarande system skulle det krävas många fler jordklot för att fattigare länder skulle kunna nå vår levnadsstandard. Vi som springer, har alla olika storlek på skorna, men det blir inte alltför stora skillnader i våra avtryck. Detta borde även gälla när det gäller fördelning av jordens resurser. Jag tror och hoppas att det går att vända utvecklingen, men för det krävs tuffa beslut och modiga beslutsfattare. Men, det kanske också krävs att vi, fotfolket går, eller som nu, springer före och föser beslutsfattarna mot beslut som leder till ett ekologiskt och ekonomiskt hållbart samhälle Jag springer för att politikerna ska våga fatta de beslut som krävs för klimatet. I Paris, i Sverige och här i Härnösand.