Anna Fahlgren

#118
Start time:

13 November, 05:28

Distance:

13,7 km, Örnsköldsvik, Se

I run for the future of the earth!

Jag heter Anna Fahlgren och bor i Husum, norr om Örnsköldsvik. Våren 2014 tog jag min kandidatexamen i Miljö och hälsoskydd och jobbar nu som Miljöingenjör. Jag tillsammans med min hund och min ”helgbo” värdesätter tid ute i naturen. Naturen är något som intresserar mig och under min utbildning fick jag lära mig mycket om hur vi påverkar miljön och hur planeten har förändrats över tid. Efter jag sett en dokumentär om binas viktiga roll för naturen kunde jag inte annat än häpnas. Vi kan, med hjälp av pollinering, äta de frukter, bär och grödor vi gör. Skulle bina försvinna skulle vi tappa väldigt mycket. Pollinering av insekter är nödvändig eller gynnsam för två tredjedelar av alla odlade grödor i världen och ungefär 80 % av världens vilda växter. I USA åker de runt med bin i lastbilar till olika jordbruk för att pollinera, då många dött av bekämpningsmedel. Jag springer för bina!