Moa Sandström

#Runcop21
Start time:

12 November, 18:05

Distance:

2.3 km (Rådhusesplanaden), SE

Open all boarders. We are one. We Speak Earth.

Jag springer för global balans. Jag springer för att mänskligheten behöver se över och återta sin position i jordens genialiska men fragila kretslopp. Jag springer för klimaträttvisa. För mig handlar det om mer än om den nödvändiga, globala omställningen till långsiktigt hållbara förhållningssätt till planeten jorden. Det handlar om mer än miljön. Klimaträttvisa handlar om ekonomisk, politisk och social omställning där grunden, fundamentet, till vår existens och våra samhällsstrukturer bygger på ömsesidig respekt och omtanke för den oändligt vackra mångfald denna planet inrymmer. Jag springer för denna mångfald; den biologiska, den kulturella, den sexuella, den språkliga, den spirituella – you name it – mångfalden. Därför springer jag för ett anti-kapitalistiskt, anti-kolonialt, anti-patriarkalt, anti-individualistiskt, anti-rasistiskt, politiskt, ekonomiskt, socialt, samhälleligt, globalt paradigmskifte. Vi människor som lever på den här planeten gör det i ständig relation med varandra och jorden – den mänskliga rasen är liksom en, och vi är liksom ett med Tellus, believe it or not. Hur vi förvaltar vår plats, vår miljö, vår position i kretsloppet är alltså avgörande för hur detta kretslopp härbärgerar. Öppna alla gränser, vi är ett, vi är jorden!

Open all boarders. We are one. We Speak Earth.

I run for a balanced existence for all life forms on planet Earth. I run because humanity need to see, accept and re-enter their position in the Earth’s genial but fragile cycle of life. I run for climate justice. For me, that means more than the necessary, global transition to long-term, sustainable approaches to the environment. Climate justice requires an economic, political, and social transformation which rests upon mutual respect and care for the infinate and beautiful variety of existence on this planet. I run for this diversity; the biological, the cultural, the sexual, the linguistic, the spiritual – you name it – diversity. I run for an anti-capitalistic, decolonial, anti-patriarchal, anti-individualistic, anti-racist, political, economical, social, societal, global paradigm shift. Us humans who live on this planet, do so in constant relation to each other and to Earth. The human race is one, and we are on with Tellus – believe it or not! How we manage our position in the circle of life is thus determining how this circle of life copes. Open all boarders. We are one. We Speak Earth.