Mette Handler/Helena Åberg

#Runcop21
Start time:

17 November, 04:05

Distance:

3,4 Km, Nyköping, SE

I run for handicrafts role in a sustainable world

Vi vet alla att det är bråttom nu. Bråttom med en omställning till hållbarare levnadsvanor. Alla kan bidra på olika sätt. Genom att till exempel äta mindre kött, åka mindre bil, sänka vår inomhustemperatur eller äta mer ekologiskt och närodlat. Vi kan också leva mer hållbart genom att slöjda, återbruka och laga. När vi tillverkar våra saker själva har vi kontroll över både teknik och material. Vi kan slöjda vår egen slev att röra med istället för att köpa en av plast som färdats över halva jordklotet och i värsta fall ger oss bisfenoler i maten. Vi kan välja att sticka en tröja i svensk ull istället för att köpa en i akryl eller mindre miljövänlig ull från Nya Zeeland. Vi kan också laga, återbruka och ”upcykla” våra föremål utan att tära nämnvärt på jordens resurser. Arbetar vi med handverktyg går det heller inte åt någon energi. I kampen för en hållbarare värld behövs inte bara ny teknik. Det behövs också traditionella kunskaper och beprövade erfarenheter om material och teknik som kan ha stor betydelse för kvalitet och funktion. På den här sträckan har vi från Hemslöjdsföreningen Sörmland och Sörmlands museum valt att gå och slöjda tillsammans för att påminna om slöjden och slöjdkunskapernas viktiga roll i att göra skillnad för en hållbarare värld.