Förbifart Stockholm

#Runcop21
Start time:

16 November, 10:27

Distance:

Ca 2,0 km, Järva fältet