Niklas Cserhalmi

#Runcop21
Start time:

17 November, 10:59

Distance:

1,8 Km, Norrköping, SE

I run for climate justice

Visst känner jag till de globala riskerna med mitt bekväma, oljeberoende, moderna liv. Men jag orkar inte tacka nej till de välsignelser som överkonsumtionen ger. Jag vet att priset är skyhögt för att jag tar bilen till stormarknaden, köper prylar jag redan har och flyger på semesterresor. Att jag ändå fortsätter tror jag beror på att det saknas samlande visioner och målbilder för hur ett gott hållbart liv ser ut. När jag läser forskarrapporter möts jag av en oöverskådlig mängd röster som för fram slutsatser som alla är väl underbyggda men som spretar i olika riktningar. Rapporterna är lika ombytliga som kostråd. Varje enskild forskare är visionsdriven, men det finns ingen samlad vision att sluta upp bakom. Inte heller våra folkvalda politiker förmår ensamma formulera de stora visionerna. Jag tror att kulturen är en av få samhällsaktörer som har möjlighet att vara den samlande kraft som behövs i den nödvändiga förändringen. Kulturen håller på att förvandlas från institutioner som visar upp de sköna konsterna till att också bli allt mer spetsiga och samhällsrelevanta arenor där det offentliga samtalet förs. Jag skulle vilja påstå att kulturvärlden just nu undersöker om det offentliga samtalet, och den allt starkare deltagandekulturen, kan ta över stafettpinnen från expertvärlden. Kulturen är det bästa verktyg våra moderna samhällen har för att skapa inkluderande och samlande processer.