Jennie Jakobsson

#Runcop21
Start time:

17 November, 18:34

Distance:

3,8 km, Linköping, SE

I run for the polar bears

Jag heter Jennie Jakobsson, är 23 år och studerar till 4-6-lärare i Linköping. Jag har alltid älskat djur av alla de slag, och ett av dem är isbjörnen som jag springer för idag. Isbjörnar är fantastiska, vackra djur som jordklotet inte får förlora! Den största koncentrationen av miljögifter finns i kroppen hos de djur som utgör toppen av näringskedjan, alltså de som jagar men inte har några naturliga fiender. Isbjörnen är en sådan toppkonsument. Skulle isbjörnarna bli för få blir det en för låg genetisk variation vilket är mycket negativt för arten själv. En variation av egenskaper är viktig för att arten ska kunna utvecklas och anpassa sig till nya förutsättningar. Skulle isbjörnen helt dö ut skulle hela ekosystemet rubbas. Nya arter blir toppkonsumenter och flera arter som är deras föda skulle kanske dö ut, eller så skulle de förflytta sig och påverka ekosystemet på andra platser på jorden. Om den biologiska mångfalden minskar kan det ge stora konsekvenser i framtiden. Miljön kan förändras och sannolikheten för att någon art ska överleva denna nya miljö är större om det finns fler arter. Det finns också en etisk aspekt. Bara för att ett djur kanske inte har en direkt påverkan på oss människor är den förstås inte värdelös och vi har ingen rätt att utrota den. Arten kan ha ett värde för sin egen avkomma, för andra arter och för omgivningen. Vi vet heller inte vilket värde djuret kommer att ha i framtiden. Klimatet blir varmare så att isarna smälter, och dessutom jagas isbjörnen av människan vilket gör att den utsätts för hot från flera håll. Människan är en stor del av orsaken till dessa hot då vi både jagar och släpper ut gifter och koldioxid, och då anser jag att det är vårt ansvar att försöka rädda djuren och naturen. Jag ser bilder på utmärglade isbjörnar som kämpar för sin överlevnad på den lilla is som finns kvar, och jag blir så ledsen! Jag ser också bilder på friska, starka isbjörnar som ser ut att njuta i solen och blir glad för jag tror att om vi kämpar så kan vi göra så att många fler av dem får ha det så bra! Jag är isbjörnsfadder genom WWF (världsnaturfonden) och vill göra allt jag kan för att rädda dessa djur från utrotning, och jag hoppas att min lilla del av denna stafett kan hjälpa till ytterligare.