Christopher Tingö

#runcop21
Start time:

19 November, 09:30

Distance:

9,3 km, Kungsbacka, SE

I run to save the dysfunctional relationship between planet earth and humans

Klimatfrågan handlar för mig i grunden om en djup kärlek till den här planeten. Till skogen, djuren, haven och människorna som vandrat här de senaste 250 000 åren. Det är dags att vi gör någonting, det är en avgrund vi står inför men också en enorm möjlighet att bygga något bättre. En möjlighet till ett skifte från ett samhälle där planetens resurser hänsynslöst utnyttjas för att skapa ett välstånd, ofta för ett fåtal individer. I grunden tror jag det handlar om ett förändrat synsätt. Ett paradigmskifte där vi istället för att separera oss från planeten, från naturen, från djuren och från varandra istället ser att vi egentligen är jämlikar. Vi skriver historien som framtida generationer kommer berätta kring sin tids lägereld, och vi har makten att välja vilken historia det är de kommer berätta.