Kurt Lindström

#66.973374, 19.838242
Start time:

10 November, 09:31

Distance:

ca 1,2 km, Gällivare, SE

I run for a stable climate

Jag heter Kurt Lindström och bor i Gällivare, i Lapplands inland. Jag är pensionerad sjuksköterska sedan 10 år. Jag bor i norra Sverige och jag gillar att åka längdskidor, och bor man i Gällivare behöver man inte ta bilen för att komma till ett skidspår, dit bär man sina skidor. Att kunna lämna bilen hemma och istället kunna gå dit man ska, känns för mig bra. Kallstarter på vintern och sedan en kort bilfärd innebär onödiga utsläpp av bilavgaser och i längden även onödiga bensinkostnader. Här har vi alltid rejäla vintrar med garanterat snö under vintermånaderna. Många dagar i november, december, januari och februari brukar vi dock ha långa perioder med temperaturer ner mot -30 grader, och då kan man inte åka skidor, men jag har en känsla av att en förändring håller på att ske, nu kan man åka skidor även under de s.k. kallaste månaderna. Det är bra för skidåkningen, men det oroar mig också...

I run for a stable climate

My name is Kurt Lindstrom and I live in Gällivare, inland Lapland. 10 years ago I retired as a nurse. I live in northern Sweden and I like long-distance skiing. When you live in Gällivare you don’t need to take your car to get to the ski tracks – just bring your skis with you. Being able to leave the car at home and get to where you want to go without using it makes me feel good. Cold starts in the winter followed by a short car journey spells both unnecessary exhaust emissions and higher petrol consumption costs. Up here we’re guaranteed proper winters with certain snow during the winter months. During November, December, January and February we tend to have long periods with temperatures falling to -30 degrees, and you can’t ski then. But I also have a feeling that a change is underway: these days you can go skiing even during the so-called coldest months. It’s good for skiing, of course, but it worries me all the same.