Olle Selin

#159.6
Start time:

14 November, 12:03

Distance:

5,8 km, Nordanstig, SE

I run for climate justice

Jag heter Olle Selin, är 53 år, naturterapeut, kommer från Alnö utanför Sundsvall och bor sedan i somras i Härnösand. Jag springer för kraften i att vi människor gör medvetna val. Den här sträckan har jag valt att springa eftersom min familj gärna varit i den här delen av Hälsingekusten, särskilt när sönerna var små. Kuststräckan kallas Jungfrukusten. Här har vi upptäckt långa sandstränder, vidsträckta klapperstensfält, spännande klipphällar och trollska kusttallskogar. Inom en nära framtid begravs den här vackra kuststräckan av smältande polarisar. Den här och alla andra kustområden jorden runt begravs under havet eftersom vi producerar och konsumerar utan tillräcklig eftertanke. För vi människor vill leva det goda livet, konsumera, njuta och ha det bra. Det är lätt att leva det goda livet och konsumera utan eftertanke. Vi tycker oss ha rätt att göra, köpa och sälja vad vi vill, så länge det inte bryter mot ett lands lagar. Men vår konsumtion och det goda livet har lett till oanade konsekvenser. Klimathotet säger oss att vi behöver välja andra sätt att konsumera och producera för att undvika en katastrof utan dess like. Vi behöver alla göra medvetna val. Det gäller både politiker, företagsledare, du och jag. Att springa en längre sträcka med lätthet är något av det bästa jag vet. För att komma dit behövs målmedveten och regelbunden träning. Detsamma gäller för klimatet. Ska vi klara klimathotet behöver vi målmedvetet träna upp vår förmåga att göra bra val för oss själva och planeten. Val som leder till att bygga upp istället för att bryta ned. Fortsätter människors nuvarande val att dominera är exempelvis den flyktingström vi ser idag ingenting jämfört med vad som väntar, som när havet översvämmar stora, tättbefolkade områden i Asien, när torkan gör mark obrukbar eller när Golfströmmen vänder och vi här i Sverige och Norden får permafrost som gör oss till klimatflyktingar. Och vart ska vi ta vägen då? Vilket land tar emot oss som klimatflyktingar och invandrare? Hoppet står till att var och en av oss öppnar sitt sinne och frågar sig själv ifall vi kan göra på något annat, bättre sätt. För det är med våra val i stort och smått som vi skapar vår framtid. Och när tillräckligt många gör bra val för klimatet, både som medborgare och politiker, då kan vi rädda vårt rymdskepp jorden. Jag heter Olle Selin. Jag springer för kraften i att vi människor gör medvetna val.