Dick Jansson

#Runcop21
Start time:

17 November, 06:31

Distance:

4,2 Km, Riksvägen 2, Jönåker

I run for my children, I run for the nature and I run for the future

Jag heter Dick Jansson, jag är 60 år gammal och jobbar som verksamhetschef på en vårdcentral i Nyköping. Det finns ett ordspråk som säger: vi har inte ärvt jorden från våra fäder, vi har lånat den av våra barn och barnbarn och tyvärr verkar det som att vi kommer att lämna över en jord i mycket dåligt skick Givetvis vill jag att mina barn och barnbarn och även deras barn ska få möjlighet att uppleva samma saker som jag. Natur, djur, att få andas frisk luft, att kunna bada i sjöar och hav. Den industrialiserade västvärlden står för merparten av de utsläpp som håller på att fördärva vårt klimat och det resonemang om utsläppsrätter och liknande som förs idag innebär också att vi riskerar att hålla den fattiga delen av världen kvar i fattigdom och inte ge dem chansen att uppnå samma välstånd som vi, något jag uppfattar som djupt ojämlikt. Vi måste ta chansen, vi måste börja leva på ett annat sätt. Lämna bilen , inte flyga så mycket och vi måste hitta alternativa energilösningar och inte hålla fast vid vårt gamla invanda sätt att leva. Kanske, kanske har vi fortfarande chansen men då måste det nog ske något nu... Och det är därför jag springer här idag.