Helena Höglund

#Runcop21
Start time:

17 November, 13:01

Distance:

4,6 Km, Norrköping, SE

I run for climate justice

I grundskolan arbetar vi varje dag för att ge våra elever kunskaper och färdigheter för livet. Vi arbetar för att ge dem en värdegrund att använda sina kunskaper utifrån. Vi lär dem att tillsammans, kan vi klara det som ingen ensam rår på. Men vi som är vuxna och just nu styr den värld de ska ta över, har ett mycket större ansvar än så. Vi måste ge våra barn och våra elever förutsättningar att leva i fred och frihet. Vi kan inte överlämna till dem att lösa klimatfrågan. Det måste vi göra nu.