Sara Nylund

#Runcop21
Start time:

13 November, 21:30

Distance:

4,8 km, Härnösand, SE

I run for the only place we can call home, earth.

Jag heter Sara Nylund och springer igenom Härnösand. Jag springer för att vi måste ta forskarna på allvar och vårda den enda platsen vi har att kalla vårt hem. Jag springer för att hämta energi ur det faktum att vi är många som tar klimatförändringarna på allvar.