Robin Nyström

#Runcop21
Start time:

11 November, 16:52

Distance:

2.3 km, Gran 16, Grans Naturbruksskola, Piteå, SE

I run for humans, animals and for nature in harmony!

Jag heter Robin Nyström, jag är 31år och jag arbetar som elektriker. Jag älskar min familj, djur å natur, yoga, min familj, klättring, cykling, karate och att måla å skapa. Då jag å min bror var två å tre år och satt å bläddrade i uppslagsverk om världens djur och förundrades över bilderna på röda aror och bergsgorillor, såddes ett frö av vördnad och kärlek i mig. En fascination över djungeln, naturen och alla färgglada varelser som vistas där i. Jag har även ett starkt minne av då jag var fyra år och hand i hand med bror å Kia gick på en stig genom en gammal tallskog på furulund där jag vuxit upp. Solen smet in mellan de höga furornas grenar och värmde stigen under våra bara fötter. Jag minns också sorgen då maskinerna kom å avverkade min sagoskog för nya bostadskvarter.. Jag är ganska känslig å trillar ofta in i stress- och prestationsfällan. Skog, växter och djur påminner mig om något som jag anser att många människor glömt bort. Det vilar något ödmjukt, avspänt och vackert över dem... Vi är här tillsammans! Inte bara vi människor å våra behov. Jag springer för mina barn och allas barn som jag tycker har rätt att få fortsätta att njuta av gröna växter, friskt vatten och ren luft. Jag springer för Människor, djur och natur i harmoni!

I run for humans, animals and for nature in harmony!

My name is Robin Nystrom, I’m 31 and work as an electrician. I love my family, animals, being out in nature, yoga, my family, climbing, cycling, karate, painting on creating things. When I and my brother, two or three years old, sat and leafed through the pages of an encyclopedia of the world's animals and marveled at the pictures of red macaws and mountain gorillas, a seed of reverence and love was sown within me: a fascination with the jungle, nature and all the colourful creatures that live there. I also have a strong memory of when I was four, and hand in hand with my brother and Kia we walked along a trail through an ancient pine forest in the area where I grew up. The sun glinted in between the tall pine’s branches and warmed the path under our bare feet. I also remember the sadness when machines came and felled my fairytale forest in order to build new residential neighbourhoods- I am quite sensitive and quite often land in stress and performance anxiety traps. The forest, plants and animals remind me of something that I think many people have forgotten. There is something humble, clam and beautiful about them ... We are here together! Not only us humans with our needs: I'm running for mine and everybody's children, who I believe have the right to continue to enjoy the green vegetation, fresh water and clean air. I'm running for Humanity, animals and a nature in harmony!