Hans Turtola

#Runcop21
Start time:

09 November, 17:07

Distance:

12,3 km, E10, 981 91 mot Jukkasjärvi, Kiruna, SE

I run to quit running

Jag har alltid sprungit och tävlat. Främst för mig själv och främst för prestationen. Jag har också sprungit ifrån alarmerande rapporter om vad som händer med vår jord. Sprungit ifrån de varningssignaler som tyder på att allt snart är för sent. Vi måste vända om, vi måste se allvaret i detta och tillsammans skapa en värld som gör att vi kan leva, andas och röra på oss i en frisk omvärld. Det arbetet startar inte hos grannen, kompisen eller någon annan. Det arbetet startar hos oss själva. Därför springer jag idag. Inte för prestationen, inte för mitt välbefinnande utan för allas välbefinnande.

I run to quit running

I have always run, and competed. Mainly for myself and mostly for performance’s sake. I have also run away from alarming reports of what is happening to our earth. Sprinted away from the warning signs indicating that everything will soon be too late. We have to turn back, see the seriousness of the situation and together create a world that allows us to live, breathe and move around within the confines of a healthy environment. The work involved in this won’t start with a neighbour, a friend, someone else. The work starts inside ourselves. That’s why I run today. Not for the sake of performance, not for my own well-being, but for everyone’s.