Rickard Länta

#Runcop21
Start time:

,

Distance:

4,8 km, SE

Jag springer för renen och naturen

Jag heter Rickard Länta och bor i Jokkmokk. Jag är same o jobbar som renskötare. Jag är 47 år och har två barn. Jag har levt med naturen och renen hela mitt liv. Jag har sett förändringarna i naturen, klimatet, snön kommer senare än normalt och sen kommer mildväder mitt i kallaste vintern jan, feb och då tinar översta skiktet av snön. Sen fryser den igen och då det blir skare så renen inte kan gräva genom snön. Framåt våren smälter inte snön bort i normal tid utan är kvar långt in på sommaren å då grönskar det senare på året så många renar hinner inte äta upp sig inför vintern å då dör dom när vintern kommer. Sen så ä det väderlek som blir så våldsam å varar lång tid. Vad det beror på vet jag inte, men jag vet att det har förändrats under mitt liv. Jag springer för att jag vill att mina barn ska ha möjligheten att jobba med renen i naturen och att klimatet inte omöjliggör det.

I’m running for the reindeer and for nature

My name is Richard Länta and I live in Jokkmokk. I'm Sami and work as a reindeer herder. I’m 47 and have two children. My whole life I’ve lived with nature and with reindeer. I have seen the changes in nature, the climate: the snow comes later than normal followed by mild weather in the middle of the coldest winter months – January, February – which then melts the top layer of snow. Then it freezes again and forms a crust so the reindeer can’t dig through the snow down to their food. Towards spring the snow doesn’t melt at the normal time but remains well into the summer. As a result the greenery comes through later in the year so many reindeer don’t have time to fill themselves properly for the winter, so they die when winter comes. Then the weather becomes unstable, which can last for a long time. I don’t know what all this is the result of, but I know it has changed during my lifetime. I run because I want my children to have the opportunity to work with reindeer in the wild, and so that the climate does not prevent that.