Egil Elenius

#Runcop21
Start time:

11 November, 10:33

Distance:

3.1 km, Vid Bergnässkolan, Älvbrovägen, 972 53 Luleå , SE

I run for our Legacy

Jag är 19 år, den genomsnittliga livslängden 82 år. Jag har 60 år kvar på mej att se hur mycket klimatet förändras. Alma, min mormor, växte upp i byn Lainio. När hon föddes hade en bil aldrig varit där, inte ens vägar för dem att vara på. När hon dog fanns flera bilar där; att ta sej dit utan personbil vore otänkbart. 1972 höll FN sitt miljömöte i Stockholm. Tjugo år senare var inte nog gjort, så ett nytt möte i Rio de Janeiro hölls. Idag är klimatmötena oftare och mer görs för en hållbar utveckling. Kommer vi att hinna med nog många möten för att nog ska göras…? Tänk om jag blir åttio. Tänk om jag kommer att ha barnbarn då. Tänk om de vill att jag berättar hur det var då jag var ung. Kommer jag att tänka tillbaka på nutiden med lättnad eller sorg?

I run for our Legacy

I’m 19 years, and the average life expectancy is 82 years. I have 60 years left for me to see how much the climate changes. Alma, my grandmother, grew up in the village of Lainio. At the time she was born a car had never been there: there weren’t even roads for them to travel on. When she died there were several cars there; getting there without a car would have been unthinkable. In 1972 the UN held its environmental summit in Stockholm. 20 years later not enough done, so a new meeting was held in Rio de Janeiro. These days climate meetings are held more frequently, and more is being done to promote sustainable development. We will manage to hold enough meetings to ensure that enough is done ...? Think if I reach 80. Imagine if I have grandchildren by then. What if they want me to tell them how things were when I was young. Will I think back to the present with relief or sadness?