Isabella Katsimenis

#Runcop21
Start time:

11 November, 10:12

Distance:

3 km, Luleå, SE

I run for planet earth

Jag heter Isabella Katsimenis, jag bor i Luleå, jag har ett barn och är ordförande i Naturskyddsföreningen i Norrbotten. När jag ser vad vi människor gör med planeten oroar det mig djupt. Hela vår värld skriker att det är nog nu. Alla ekosystem, djur och växter talar om för oss att vi är på väg att långsamt förinta oss själva och allt levande omkring oss. Jag tror inte att planeten kommer att tillåta det. Jag tror att om det står mellan planetens överlevnad och vår, så kommer planeten att välja sig själv först. Vi har för länge sen glömt att vi är gäster här. Att vi bor här innebär inte att vi kan göra hur som helst. Att det här är vårt hem innebär inte att vi har rätt att förstöra det. Jag tror att vi för länge sedan har glömt bort -just det, -att det här är vårt hem. Vi har varit så upptagna med att skapa oss säkerhet. Att vi glömt bort att förvalta det enda som egentligen är viktigt. Vi har länge varit så upptagna med att bli rika, skaffa oss makt och trygghet att vi har glömt bort och förträngt att det sker på nåns bekostnad. Vi beter som oansvariga tonåringar. Vi har byggt ett trist samhälle och vi lägger miljarder på att försöka hitta ett annat hem någonstans i rymden istället för att lägga miljarder på att förvalta och bevara det enda hem vi vet att vi har. Omställningen till ett långsiktigt hållbart samhälle är det bästa som någonsin hänt oss människor. Vi får chansen att göra om och göra rätt. Det skapar möjligheter som gör att det återigen kan bli roligt att leva och att återigen vara stolt över att vara människa. Jag springer till Paris för att tala om för världens ledare att det är bråttom nu. Vi har inte en enda minut till att förspilla. Det är bråttom nu….. och det är vi tillsammans som gör skillnaden!

I run for planet earth

My name is Isabella Katsimenis, I live in Lulea, I have a child and am chair of of the Swedish Society for Nature Conservation (SSNC) in Norrbotten. When I see what humans are doing to the planet it worries me deeply. Our whole world is screaming that enough is enough now. All of our ecosystems, our animals and plants are telling us that we are on course to slowly destroy ourselves and all living things around us. I don’t think the planet will allow it. I think that if it’s a choice between the survival of the planet and ours, the planet will select itself first. We have long ago forgotten that we are guests here. The fact that we live here doesn’t mean we have the right to destroy the planet. I think that we long ago forgot – precisely so – that this is our home. We’ve been so busy with creating our own security that we forgot to take care of the only thing that’s really important. We’ve long been so busy getting rich, acquiring power and security that we’ve forgotten and repressed the fact that these things only come at someone else’s expense. We behave like irresponsible teenagers. We have built a boring society and we spend billions on trying to find another home somewhere out in space instead of spending the same amounts on managing and preserving the only home we know we actually have. The transition to a sustainable society is the best thing that ever happened to us humans. We get the chance to do things again, and to do them right. It creates opportunities for us to ensure that it can once again be fun to live, to be proud to be human. I’m running to Paris to tell the world’s leaders that things are urgent now. We don’t have a single minute to waste. It’s urgent now ... .. and together we are what makes the difference!