Rickard Berglund

#Runcop21
Start time:

11 November, 06:07

Distance:

6.5 km, Svängleden, Boden, SE

I run for the next generation

Jag heter Rickard Berglund och är 39 år gammal och jobbar som lärare. Jag springer mot Paris då jag anser att klimathotet är det största hot och utmaning som denna, och nästa generation kommer att möta i framtiden. Kanske kan vi tillsammans få upp ögonen på de styrande politiker som ska besluta om vår framtid.

I run for the next generation

My name is Rickard Berglund, I’m 39 years and work as a teacher. I’m running towards Paris as I believe that climate change is the greatest threat and challenge that this and the coming generation will face in the future. Together we can perhaps get people’s eyes focused on the political rulers who are making decisions regarding our future.