Linnea Byberg

#Runcop21
Start time:

11 November, 05:45

Distance:

3.2 km, Boden, SE

I run for mother earth

Jag heter Linnéa Byberg, jag bor i Boden och arbetar som lärare och är ideell i Riksteatern. När jag blev mamma för cirka 20 år sedan vaknade mitt klimatmedvetande till liv. Vad jag lämnar för klimatavtryck efter mig blev oerhört viktigt. Senare, på min lärarutbildning, lästa jag hållbar utveckling och blev än mer medveten om mina ekologiska fotavtryck. Allt vi gör påverkar andra positivt eller negativt. Jag vill påverka dig positivt, moder jord, därför gör jag min röst hörd genom mina fotsteg.

I run for mother earth

My name is Linnea Byberg, I live in Boden and work as a teacher as well as as a volunteer at the National Theatre (Riksteatern). When I became a mother some 20 years ago it also awakened my climate consciousness. What kind of carbon footprint I leave behind me became very important. Later, during my teacher training, I studied sustainable development and became even more aware of my ecological footprint. Everything we do affects others positively or negatively. I want to influence you positively, Mother Earth, which is why I’m making my voice heard through my footsteps.