Carina Borgström Hansson WWF

#runcop21
Start time:

20 November, 17:18

Distance:

1,1 km, Malmö, SE

I run for my children and all those who will inherit the results of our actions

Jag heter Carina Borgström Hansson, jag bor i Lund med min familj och jobbar på Världsnaturfonden WWF som expert på ekologiska fotavtryck med särskilt fokus på hur hållbar stadsutveckling kan göra livet bättre för miljarder människor samtidigt som vårt fotavtryck på planeten minskar. Varje dag i mitt jobb har jag kontakt med fantastiska kollegor från hela världen som alla utifrån sina lokala förutsättningar kämpar för samma övergripande mål. Det känns bra att kämpa tillsammans men jag är orolig för det är väldigt bråttom nu. Jag springer för mina tre barn Klara, Johanna och Emil och för alla andra som kommer att leva med resultatet av vad vi gör – eller inte gör. När jag började oroa mig för klimatförändringen för 20 år sedan såg jag den som ett hot mot mina eventuella barnbarns möjligheter att ärva en lika vacker planet som jag föddes till. Men sedan dess har hotet bara vuxit och klimatförändringarna drabbar redan de mest utsatta människorna hårt. Nu vet jag att inte ens mina egna barn kommer att gå säkra från dess konsekvenser. Konkurrens om kol, olja och gasfyndigheter har alltid drivit fram konflikter men så gör också de klimatförändringarna de orsakar. Världsfreden, hållbar utveckling för alla och den här planetens fantastiska väv av livsformer kan vi bara glömma om vi inte lyckas vända utsläppstrenden. Det positiva är att allt fler människor börjar engagera sig som väljare, konsumenter, medarbetare, företagare och föräldrar för att bli en del av lösningen istället för problemet. Tillsammans kan vi minska de globala utsläppen, anpassa oss till redan intecknade förändringar och möta både våra och alla människors behov på så mycket smartare sätt! Det som saknas är inte tekniska lösningar utan att vi faktiskt gör aktiva val. Vi måste konsekvent välja de bra lösningarna och skippa de dåliga. Äta mindre kött, välja cykel och kollektivtrafik istället för bil och flyg, producera och välja förnybar el och se till att vår bank såväl som våra politiker bara investerar i sådant som bygger framtiden, inte i det som förstör den. Det vi behöver för att lämna fossilberoendet bakom oss finns redan, t ex konkurrenskraftig solenergi och vindkraft och lösningar som använder energin mer effektivt, tex kollektivtrafik och smarta elnät. Men vi måsta verkligen satsa på detta för att bryta beroendet av fossil energi. Som många kloka personer har påpekat, vi lämnade inte stenåldern på grund av brist på sten. Det är hög tid att lämna kol, olja och gas där de hör hemma i jordskorpan och bygga en hållbar framtid baserad på förnybar energi. Det vore verkligen pinsamt om vi inte klarade av det här. Tänk -vår civilisation som lyckades sätta en människa på ogästvänliga månen - nog borde vi väl kunna göra de förändringar som krävs för att leva hållbart och i fred på den enda levande planet vi känner till? Det är med de här tankarna som jag springer och jag tänker aldrig ge upp. Vi kan och måste fixa det här, av hänsyn till våra barn, vår unika planet och vår värdighet som människor!

I run for my children and all those who will inherit the results of our actions

My name is Carina Borgström Hansson, I live in Lund with my family and I work for WWF as an expert on ecological footprints with a focus on how sustainable urban development could improve lives of billions while simultaneously reducing our footprint on the planet. Every day I am in touch with fantastic colleagues across the world who all are struggling toward the same goals of protecting our common future of all life on this one living planet. It is wonderful to be able to work together with so many loving and talented people, but I am increasingly worried because we are running out of time. I run for my three kids Klara, Johanna and Emil and for all those who will inherit the results of our actions. When I started to worry about climate change 20 years ago I thought about it as a being a threat against my possible grandchildren. I worried that they wouldn’t inherit a planet as clean and beautiful as it was when I was born. But since then the threat has been constantly growing and already today climate change strikes hard against the most vulnerable people in this world. Now I know that not even my own children will be safe from its consequences. Competition for coal, oil and gas has always produced conflicts but the climate change in the wake of fossil fuel use also increasingly does. World peace, sustainable development for all and the incredible and beautiful web of life of this planet – all of this may be lost forever if we don’t manage to turn the global emission trend. The good news is that more and more people have started to engage as citizens, consumers, workers, business leaders and parents to become part of the solution instead of being part of the problem. Together we can find just solutions to reduce the global emissions, adapt to the already inevitable climate change and find much smarter ways to meet our common needs for food, shelter, mobility, etc. What is lacking is not the technological solutions, what we need is more political will and active and systematic choices that move us away from fossil fuel dependency. We need to consequently choose the good solutions and avoid the bad ones. The wealthy among us need to eat less meat, we need to choose bikes and collective transport instead of private cars and air travel, we need to run our houses on renewable electricity and make sure that our banks and politicians only invest in things that build the future, not things that destroy it. Solar power and windpower solutions are already competing with coal and oil, despite existing fossil fuel subsidies, and we have the knowhow to reduce overall energy demand, eg through collective transport, energy efficient buildings and smart grids. But we need to actively choose these solutions now. Remember, Stone Age didn’t come to an end because we ran out of stones. The end of the fossil fuel age is long due. We need to leave coal, oil and gas in the ground and build a sustainable future based on renewable energy. Future generations will laugh at us (or rather cry) if we can’t manage such a simple thing. Imagine if the civilization that managed to put a man on the moon wasn’t able to do the no-brainer changes needed to live sustainably and peacefully on the only living planet that we know. We must stand up to this test. It is with this sense of determination and hope that I run today. We must fix this, to protect our children, our living planet and our own dignity as humans.