Tomas Frejarö

#143.5
Start time:

13 November, 23:40

Distance:

5,3 km, Härnösand, SE

Jag springer för att mina barn ska få se Kilimanjaros vita mössa.

Jag heter Tomas Frejarö. Jag bor i Härnösand, har två barn, gillar att spela gitarr och att möta nya människor. Något av det bästa jag gjort är att studera på Universitetet i Dar en Salaam i Tanzania. Jag blev misstänkt som terrorist för att jag såg annorlunda ut, jag upplevde hur skuggorna rörde sig åt fel håll eftersom det var på södra halvklotet och lärde mig mycket i klassrummen som inte lärs ut svenska universitet. Jag såg också glaciären på toppen av Kilimanjaro. För många östafrikaner är Kilimanjaros vita topp den enda referensen till snö och is. Och för miljoner människor i Kenya och Tanzania är den direkt eller indirekt källan för dricksvatten. Eller egentligen såg jag bara en spillra av den glaciär som fanns när jag föddes på 70-talet. Satellitbilder visar att isen redan minskat med 80% sedan dess. Allt pekar på att det beror på den globala uppvärmningen. Om utvecklingen fortsätter i samma takt kommer Kilimanjaros vita topp att vara försvunnen om 15 år. Det är alltså bråttom! Och det handlar ju inte bara om Kilimanjaro. Om världen inte ändrar kurs radikalt och skapar ett ekonomiskt system som gynnar ekologisk hållbarhet, riskerar gigantiska landområden i Afrika söder om Sahara att bli obrukbara när temperaturen stiger. Det skulle innebära enormt lidande och flyktingkatastrofer. Idag är det så tydligt hur vi lever på ett enda integrerat jordklot. Vi påverkas av konflikter och miljöförstöring i hela världen! Därför angår Kilimanjaros glaciär även oss i Sverige. Klimattoppmötet i Paris måste staka ut en ny kurs. Världen måste börja springa i en ny riktning. Som en symbolisk handling vill jag delta genom att springa en del av vägen mot Paris i världens längsta klimataktion.