Pontus Enemark

#Runcop21
Start time:

12 November, 22:43

Distance:

7 km, Norrbyn, Umeå, SE

I run for the oceans

Klimatförändringarna går hand i hand med flera andra miljöproblem. Ett av dem är försurningen av våra hav. 2014 släppte vi i Sverige ut mer än 60 miljoner ton koldioxid inom landets gränser. Koldioxidbomber såsom flygresor till Thailand, svenskägda brunkolsgruvor i Tyskland och importerat kött från Sydamerika räknas alltså inte med i den summan. Ändå är siffran skrämmande hög, och den växer. En naturtyp som mår särskilt dåligt av denna växande siffra är världshaven. Dessa vidsträckta oceaner, en gång av fyllda med liv och mysterier sväljer ungefär en fjärdedel av all koldioxid som människan släpper ut. När koldioxiden hamnar i havet omvandlas den till kolsyra, som gör havets pH surare, och fräter bort koraller och försämrar livsmiljön för fiskar, valar och alla andra som kallar havet för sitt hem. Men snart orkar inte havet svälja mer. Snart är det mättat. Sanningen är att haven snart inte längre kommer kunna fortsätta ta upp 25 % av de totala koldioxidutsläppen. Havet har blivit så mätt på koldioxid att den på sina håll börjat avge koldioxid, snarade än att ta upp den. Havets kretslopp är en långsam process. Även om vi helt skulle upphöra med våra utsläpp idag så skulle det ta hundratals år innan världshaven återställt sin balans. Men det är ännu inte försent, det finns fortfarande naturtyper och arter kvar att rädda. Skulle vi minska på våra utsläpp av växthusgaser skulle vi ge haven en chans till återhämtning. Havet har alltid gett oss rekreation, ekosystemtjänster, mat och har även hämmat klimatförändringar genom sitt koldioxidupptag. Nu är det dags att betala tillbaka, det är dags att göra havet en tjänst. Därför springer jag för livet i havet.