Per Ribbing

#Runcop21
Start time:

16 November, 00:17

Distance:

2,1 km, Domkyrkan, Uppsala, SE

I run for all coming generations

Jag springer för Ebba och Gustaf och Elise. Jag springer för mina barn och för deras ofödda barn. Jag springer för allas barn, för alla kommande generationer. Jag springer för min familj, min stora, gamla, fina familj. Jag springer idag som den sjätte generationen Ribbing som studerat vid Uppsala Universitet. Jag springer för att om vi inte tar klimathotet på allvar så blir det snart inga fler Ribbingska studenter, i Uppsala eller någon annan stans. Kan ni tänka er? En värld utan studenter… En värld utan barn… Jag springer för att kommande Ribbungar ska få fira ättens Millenium. Det är inte säkert att det blir så. Men jag önskar av hela mitt hjärta att det blir ett hejdundrande kalas år 2295 och att vi då har ett stabilt klimat och en livskraftig Ribbingsk ätt som är med och bygger en hållbar värld för alla. En värld i fred, byggd med tillit, byggd på glädje och blomstrande av kärlek. Därför springer jag idag, Per Ribbing, pappa till Ebba, Gustaf och Elise.

I run for all coming generations

I run for Ebba. I run for Gustaf. I run for Elise. I run for my children and their unborn children. I run for ALL children, for all future generations. I run for my family, my great, grand, old family. I run today as the 6th generation Ribbing-student at Uppsala University. I run because if we don’t take our responsibility as human beings and solve the problem of our oil-addiction – NOW – there soon will be no more Ribbing-students in Uppsala, or anywhere else. Imagine that: a world without students… A world without children… I run so that coming generations of the old Ribbing tree can celebrate our family-Millenium. I’m not sure that will happen but in my heart I nourish a hope of a GRAND PARTY in the year twothousand twohundred ninetyfive (2295) and that we, by then, have a stable climate and a lusty Ribbing lineage dedicated to building a sustainable society for all. A world in peace, built in trust, built on joy, and thriving with love. That’s why I run today, Per Ribbing father of Ebba, Gustaf and Elise.