Pär Holmgren

#Runcop21
Start time:

15 November, 22:22

Distance:

4,9km, Ulva kvarn mot Uppsala kyrka, Uppsala, SE

I run for a sustainable society

Jag heter Pär Holmgren. Efter 20 år som meterolog på SVT har jag sedan 2009 haft möjligheten att arbeta heltid med hållbarhetsfrågor, och då främst klimatförändringarna. Det kommer aldrig vara för sent för att göra så mycket som möjligt för att undvika framtida klimatförändringar och andra miljöhot mot vårt samhälle. Det finns dessutom så mycket vi kan göra redan nu – inte minst här i Sverige. Finns det något annat land i världen som har bättre förutsättningar? Vilka utmaningar har vi framför oss och vad vi behöver göra för att ställa om samhället i en hållbar riktning? Och inte minst: Varför gör vi inte det som vi egentligen vet att vi borde göra?