Niklas Svenlin

#Runcop21
Start time:

12 November, 08:01

Distance:

7,6 km, Skellefteå, SE

I run for the subarctic way of life

Jag heter Niklas Svenlin, jag bor i Vebomark i södra delen av Skellefteå kommun, jag har tre barn och läser till psykolog. Jag har alltid haft ett stort intresse i naturen. Att vistas i skog och mark, att plocka bär och åka skidor, spåra djur och vandra i fjällen är mitt sätt att knyta an till vår värld. Dessa aktiviteter sätter mig i ett historiskt sammanhang till mina förfäder/-mödrar i generationer och ger på så vis rötter och en klangbotten till min egen existens. Sedan jag själv fick barn har det gått upp för mig att stora delar av den verklighet jag tagit för given under uppväxten - och som varit självklar i tusentals år - håller på att förändras och gå förlorad. Vad ska mina barn dricka när glaciärerna smält bort och älvarna torkat? Vad blir kvar av taigan när temperaturen stiger? Hur mörk kommer inte vintern bli när snön försvinner från våra subarktiska breddgrader? Jag vill springa för mina barns rätt att glädjas över den natur och kultur som är så typisk för det subartkiska landskapet.