Mikael Isaksson

#Runcop21
Start time:

10 November, 03:42

Distance:

19,3 km, Gällivare, SE

I’m running for the right decision in Paris

Hej. Jag heter Mikael Isaksson och bor i Gällivare. Ålder: 57 år familj: Malin, Louise, Erik och hustrun Ingela gillar: löpning, naturen yrke: blomsterhandlare Här i Gällivare så bor man med naturen alldeles inpå knutarna, så det faller sig ganska naturligt att ha intressen som använder den tillgången. I mitt fall så har löpningen blivit mitt ” nygamla ” intresse som upptar en stor del av min fritid, men även skidåkning som är lätt att hålla på med i en ort som har snö ca 5 månader om året! Det man märker på klimatet häruppe är töperioder mitt i vintern som inte fanns förut, men även ingången på somrarna som häruppe kommer i början på juni, känns inte lika självklart längre utan det kan lika gärna snöa som att det blir varmt. Jag och Ingela äger en Interflora fresh butik och jobbar med levande produkter ” från naturen ” . I vårt sortiment har vi miljöodlade snittblommor och krukväxter och försöker på så sätt dra vårt lilla strå till stacken. Som ett exempel så har vi sedan ett år ett växtsortiment från Ogreen som man genom tester visat hur mycket av olika farliga ämnen som de kan rena i ett rum, plantan drar alltså in all denna skit och ut kommer syre, är inte detta fantastiskt att växterna vi har runtomkring oss inte bara är vackra att se på utan de gör en massa nytta också. En av sommarpratarna i år hette Johan Rockström som är professor i miljövetenskap på Stockholms universitet. Han hade ett fantastiskt bra program som jag verkligen rekommenderar alla att lyssna på. Förutom alla fakta så var det där jag hörde att Paris var värd för en av tre miljökonferenser det här året och att detta var helt unikt då miljön brukade diskuteras bland världens ledare bara vart 4-5 år. Det här kan ju bara betyda att ämnet hamnat högt upp på agendan och att det finns stora möjligheter att påverka deras beslut. Jag springer för att vara med och påverka att man fattar vettiga beslut nere i Paris.

I’m running for the right decision in Paris

Hi. My name is Mikael Isaksson and I live in Gällivare. Age: 57. Family: Malin, Louise, Erik and wife Ingela. Likes: Running, nature Occupation: Florist Here in Gällivare you live with nature right on your doorstep, so it falls quite naturally to have interests that are based on access to this asset. In my case running has been a ‘reinvention’ of an old interest that now occupies a lot of my spare time: along with skiing that is, which is easy to maintain in a town that has snow roughly five months a year! The thing you notice with the climate up here is the thawing in the middle of winter – something that was not there before – as well as the beginning of summers, which up here means early June. It doesn’t feel so clear anymore, and frankly there could just as well still be snow as it getting hot early. Ingela and I own an Interflora shop and deal in living, natural products. Our range includes environmentally produced cut flowers and potted plants – our effort to make a small contribution to the overall ‘project’. As an example, over the last year we have been stocking a growing range of ‘Ogreen’ plants where tests show how much of a range of dangerous substances they are able to clean out of a room. In other words the plant extracts all this crap and out comes oxygen in return: isn’t it amazing that the plants we have around us are not only beautiful to look at, but also provide us with so many benefits! One of this year’s ‘Summer Speakers’ on Swedish Radiio was Johan Rockström, Professor of Environmental Science at Stockholm University. He had a fantastic programme that I really recommend everyone to listen to. In addition to all the facts, it was there I heard that Paris was due to host to one of three environmental conferences due to be held this year, and that this was unique as the environment is usually discussed only every 4-5 years among world leaders. This can only mean only that the issues have landed high on the agenda, and that there are major opportunities now to influence their decisions. I'm running to make a difference, and to help ensure that prudent decisions are taken down in Paris.