Mia Jonsson Lindell

#238.1
Start time:

16 November, 16:03

Distance:

3,2 km, Vårby Gård, Stockholm , SE

I run for climate justice

Nästan allting vi gör i dagens samhälle påverkar miljön och i slutändan klimatet. Den största delen av vår klimatpåverkan kommer från våra resor, maten vi äter och vårt boende. Men vad inte så många tänker på när klimatfrågan diskuteras är dess påverkan på jämställdheten. Jag springer för Fredrika Bremer Förbundet för att jag anser att jämställdhet har en självklar koppling till hållbar utveckling. Klimatförändringarna påverkar oss alla. Från norr till söder, från öst till väst. Men i mycket högre utsträckning påverkas de allra fattigaste, och 70 % av världens fattigaste är kvinnor. Som en del av Sveriges äldsta jämställdhetsorganisation bidrar jag till en mer rättvis och hållbar värld genom att stötta marginaliserade grupper i samhället. Jag springer i Run For Your Life för att jag gärna vill ha en jord kvar att bo på. Men jag springer också för att uppmärksamma ett jämställdhetsperspektiv integrerat i klimatfrågan.