Martina Pihl Fritsi

#Runcop21
Start time:

19 November, 22:05

Distance:

2.1 km, Halmstad, SE

I run for climate justice

Som arkitekt är hållbarhetsaspekterna, främst de miljömässiga, det jag brinner för - att med samhällsplaneringen bidra till att skapa ett hållbart samhälle.