Martin Karlsson

#Runcop21
Start time:

11 November, 07:29

Distance:

7.5 km, Sunderbyvägen 142, 954 42 Södra Sunderbyn, Luleå, SE

I run for the 4 seasons

Jag heter Martin Karlsson och bor i Luleå och jag vill leva med ett leende på läpparna. Fyra. Våren. Solen sprider ljus. Snö smälter, grönt spricker. Mössa och vantar tas av. Solbrillor tas på. Cykeln smörjas. Sommaren. Lummigt och svettigt. Trailcykling och skogslöpning. Bars i ryggsäck och vatten från bäck. Bad i ljus midsommarnatt. Hösten. Naturen i kraftansträngning innan vila. Färgsprakande, explosivt. De sista stigarna. Skridskor förbereds inför isens ankomst. Vintern. Gnistrande vit arena. Fluff i ansiktet. Skidorna pekar nedåt. Skidorna pekar uppåt. Norrsken. Snöänglar under midvinterstjärnor. Jag vill bevara dig. Fyra. Du som skapar leenden hos mig året runt. Årstider. Jag vill göra! Och aldrig sluta. Låt mig fortsätta le. Låt mig omskapa mina minnen. Låt mig göra allt jag längtar till. Igen. Och igen.

I run for the 4 seasons

My name’s Martin Karlsson, I live in Luleå and want to live with a smile on my lips. Four. Spring. The sun spreads its light. The snow melts, buds burst through. Hats and gloves come off: sun glasses go on; bicycles are lubricated. The summer. Green and sweaty. Trail biking and running in the forests. Beers in your rucksack and water from the stream. Swimming in a luminous midsummer night. Autumn. Nature making a final effort before resting. Colourful, explosive. The last hikes. Preparing your skates for the ice’s advent. Winter. A sparkling white arena. Powdered snow in the face. Skis pointing downhill. Skis pointing uphill. The Northern Lights. Making snow angels under the midwinter stars. I want to keep you. Four. You who creating smiles on my face all year round. The seasons. I want to! And never stop. Let me keep smiling. Let me recreate my memories. Let me do everything I long for. Again. And again.