Martin Gometz

#Runcop21
Start time:

19 November, 20:40

Distance:

4,1 km, Falkenberg, SE

I run for climate justice

Eftersom jag arbetar med bl a energi- och klimatfrågor och även är förälder, så är det två av flera starka skäl att engagera mig i detta lovvärda evenemang för att sätta fokus på klimatfrågan – den kanske enskilt största och allvarligaste utmaningen som mänskligheten står inför just nu – och de stundande klimatförhandlingarna i Paris. Genom att delta vill jag ge uppbackning och mandat till insiktsfulla och modiga tjänstemän och framförallt politiker att fatta de svåra, men nödvändiga beslut som behövs för att styra utvecklingen mot en hållbar utveckling i allmänhet och en endast begränsad klimatpåverkan (dvs så att vi klarar det s k tvågradermålet) i synnerhet. En högst personlig och lite egoistisk anledning att engagera mig är att det gör mig sorgsen att det förändrade klimatet kommer ge oss varmare och blötare vintrar och på sikt allt sämre förutsättningar att under vintern i Sverige få uppleva vackra snötäckta vinterlandskap och kunna bedriva härliga vinteraktiviteter som skid-, skridsko- och pulkaåkning m m.