Markus Liljedal

#runcop21
Start time:

19 November, 01:07

Distance:

6.1 km, Borås, SE

I run for the future

Jag heter Markus Liljedal och jag springer för framtiden