Marie Larsson med arbetskamrater på Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen Varberg

#Runcop21
Start time:

19 November, 18:55

Distance:

4,6 km, Varberg, SE

I run for the benefit of the environment

Jag jobbar på Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen med miljöfrågor och där är vi är införstådda i frågan. Tänker inte alltid på det men en del ögonblick av insikt finns lagrade. Dessutom älskar jag att förflytta mig per joggskor, långt och sakta. Därför vill jag springa.