Maria Sandberg-Ställ

#Runcop21
Start time:

17 November, 02:52

Distance:

4,9 km, Nyköping, SE

I run for climate justice.

Jag känner mitt ansvar för kommande generationer, för människor som kommer att drabbas av klimatförändringar. Jag kan inte förändra världen själv men jag kan bidra. Alla kan! Tillsammans kan vi! Vi måste bara ta det obekväma beslutet, lyfta blicken bortom "vår värld".