Malin Tuvesson

#Runcop21
Start time:

14 November, 10:00

Distance:

8,1 km, Sundsvall, SE

I run for my children

Jag heter Malin Tuvesson, jag bor i Sundsvall och jag älskar friluftsliv och särskilt vintern. Jag springer för mina barns skull. Jag springer för att mina barn ska få uppleva årstidernas växlingar så som jag känner dem. Jag springer för att mina barn ska få snö på vintern och sol på sommaren. Jag springer för att mina barn ska få åka pulka på julafton. Jag springer för alla barn. Jag springer för alla de barn som redan är drabbade av klimatförändringarna. För de som inte längre får regn när regnet ska komma och de som får mer regn än marken kan svälja. För alla de barn som blir drabbade av de konflikter som följer när vattnet tar slut och maten försvinner. För alla de som inte själva har bidragit till uppvärmningen men som ändå får betala priset. Jag springer också för min egen skull. Jag springer för att jag måste göra någonting. För att vi på något vis måste få alla att förstå och att börja ta sitt ansvar. Innan det är för sent. Jag har börjat se klimatförändringar hos oss med varmare vintrar, blötare somrar och fler och kraftigare stormar. Klimatet har kommit i obalans och naturen säger snart ifrån. Någon grad till och sen går det inte att bromsa uppvärmningen, vad vi än gör.